Основните стимули за разпространение са освобождаване от пътен данък и безплатно паркиране в зелена и синя зона в големите градове.